INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Akcja aktywizacja!” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.12.2021 – 31.10.2023r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 120 os. (72K, 48M) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z województwa podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowych dostosowanych do potrzeb Uczestników projektu w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji do 31.10.2023r.